ورود کاربران عضویت کاربران

توجه توجه

10 / 10
از 1 کاربر

آكادمي شناي كودك به مربيگري خانم ستاره فراهاني تاكنون هشت دوره كارگاه شناي مادروكودك اجراكرده است.

درحال حاضر با هـيچ خانه كودك خلاقيت ،مهدكودك ،خانه كودكي ،خانه بازي ، باشگاه كودك و كارگاه خلاقيت مادرو كودكي همكاري ندارند.

تنهاراه براي شركت در كلاسهاي شناي مادر و كودك (كارگاه شناي مادروكودك): 

تماس مستقيم با تلفن ٠٩١٢٢١٥٥٥٦٧

ويا درصورت عدم پاسخگويي( بعلت برگزاري دوره ها) ارسال پيامك به شماره ٠٩١٢٢١٥٥٥٦٧

ويا ارسال ايميل به ادرس dolphinsetareh@gmail.com ميباشد.

 ونوبت و اعلام كلاسها باتوجه به ترتيب رزروين خواهدبود مگر درصورت عدم حضور بعلت گذراندن دوره جديدتر در ايالات متحده وپس از بازگشت ترتيب رزروين حفظ خواهد شد.

از شما دوستان عزيز متشكريم.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :